Bestuurslid met secretaris rol (onbezoldigd)

Bestuur OPEN Rotterdam zoekt een nieuwe secretaris (c) Nicky Angelina

Het bestuur van OPEN Rotterdam is trots wat er bereikt is. Onder meer de positie die OPEN Rotterdam de lokale omroep en de positie die OPEN Rotterdam inneemt in het lokale Rotterdams medialandschap met het voorzitterschap van het bestuur van de G4 (FunX). Dat heeft ook geleid tot een bestuur dat steeds meer divers van aard en karakter is. Jong Rotterdams talent willen wij van harte aanmoedigen om te reageren op deze bestuursfunctie. Ook in het kader van meer samenwerken met overige partijen in Rotterdam zoals met de Stichting G4, Funx.

Het huidige bestuur blijft ambitieus en stelt zich ten doel voor de komende periode (2021-2023):
– Behouden van de (innovatieve, meest diverse en meest in de haarvaten van de samenleving opererende) koppositie als lokale omroep in het medialandschap in Nederland;
– Naamsbekendheid van OPEN Rotterdam breder en steviger maken;
– Vaste positie van OPEN Rotterdam als lokale omroep in het mediabeleid van de Gemeente Rotterdam verwerven;
– Werkgeversrol verder uitwerken en als organisatie een volwassen omroep worden, die niet meer weg te denken is uit Rotterdam, met een groot bereik;
– Raad van Vrienden* installeren.

Daarnaast breekt een belangrijke periode aan van existentiële orde: de nieuwe concessieperiode (2023-2028) die voorafgegaan wordt door de gemeenteraadsverkiezingen. Het bestuur voelt naar aanleiding van het bovenstaande de ambitie van verdere vernieuwing en concrete invulling daarvan. In verband met het aflopen van de termijnen van enkele bestuursleden kijkt het huidige bestuur vooruit om die vacant wordende posities in te vullen. Het bestuur zoekt een kandidaat met een innovatie profiel vanwege het feit dat OPEN Rotterdam zich met name op dit punt in de (lokale) omroepwereld positief onderscheidt.

OPEN Rotterdam heeft een missie; het uitdragen en in praktijk brengen van het gedachtengoed van Rotterdammers. Dit doet ze door groei te bewerkstelligen van Rotterdammers die bekend zijn met Open en haar aantrekkelijke nieuwsitems. OPEN Rotterdam heeft een inclusieve organisatie waar kennis, ervaring en enthousiasme elkaar goed weten te vinden. Anno 2021 vraagt deze basis om versteviging en bevestiging zodat ze het fundament kan vormen voor verdere groei voor OPEN Rotterdam.

OPEN Rotterdam zendt series, documentaires, films, talkshows, debatten en het dagelijks nieuwsmagazine 010 nu uit op zowel ons tv-kanaal als via deze website. Natuurlijk delen we ook mooie podcasts. Van actualiteit tot geschiedenis, van fictie tot documentaires, alles komt voorbij. Al deze verhalen worden gemaakt door OPEN Rotterdam, door Rotterdamse producenten en door organisaties in de stad. Wat ze gemeen hebben? Het zijn altijd Rotterdammers en het gaat altijd over Rotterdam, de Rotterdammers en onze verhalen.

Het bestuur is op zoek naar een kandidaat voor de rol van secretaris. Van de secretaris wordt verwacht dat hij of zij beschikt over doorzettingsvermogen en onafhankelijk durft te handelen. De secretaris van het bestuur heeft de volgende algemene taken en verantwoordelijkheden:

Algemeen
Bereid en beschikbaar om belangeloos en actief bij te dragen aan de rol/taak van het bestuur;
– Affiniteit met/ervaring in media in het algemeen en met lokale omroep in het bijzonder;
– Een politiek bestuurlijk netwerk;
– Innovatieve kracht op digitaal en organisatorisch vlak; en/of
– Specifieke kennis en kunde (netwerk) ten behoeve van het aanboren van inhoudelijke fondsen, zoals fonds voor journalistiek etc; en/of
– juridische kennis/ervaring/opleiding een pré

Secretaris
Naast alle bovenstaande kwaliteiten beschikt de aankomende secretaris over:
– Administratieve en organisatorische kanjer;
– In staat de professionaliseringsslag verder voortzetten;
– Een goede samenwerking met de overige bestuursleden en met de voorzitter een goed werkend koppel vormen;
– Voorbereiden en notuleren van bestuursvergadering;
– Bijhouden van de jaarplanning.;
– Plannen van overleg met o.a. PBO en eventueel andere samenwerkende partners;
– Bewaken van de procedures en regels zoals vastgelegd in Statuten door het bestuur vastgestelde documenten;
– Bijdrage leveren aan de verder vormgeving van de interne organisatorische structuur van het bestuur.

Deze vrijwillige inzet vraagt gemiddeld 1 dagdeel (veelal avonden) per week.
Het bestuur vergadert 1 x 6 weken. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en is eenmaal herbenoembaar.

Reageren?

Mail jouw interesse naar het e-mailadres, inclusief een korte motivatie en CV aan femke@openrotterdam.nl